Digitalis

Vad är digitalis?
Digitalis är en medicin som gjort av bladen av fingerborgsblomma. Digitalis används för att behandla hjärtsvikt (CHF) och hjärtrytmrubbningar (arytmier).

På 1700-talet iakttog den engelska läkaren William Withering att personer som led av vattusot fler gånger blev av med sin vattusot om de drack en örtmedicin som tillreddes enligt ett gammalt recept från en klok gumma.

Whitering undersökte vad det var för ört som gav den goda effekten på vattusoten och upptäckte digitalis (fingerblomma) och dess stora betydelse som hjärtmedicin (1785). Digitalis är ett urindrivande medel och i lämpliga mängder bromsar den vid hjärtfel ofta högt uppdrivna hjärttakten.

Den verksamma beståndsdelen i digitalisbladen är en grupp av komplicerade sockerhaltiga föreningar sk glykosider (glykos=en enkel sockerart) som kan extraheras med tex sprit.

Digitalis används än idag vid hjärtsvikt (se vårdguiden)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *