CPR – Vad är CPR?

CPR är ett begrepp som står för Cardio Pulmonary Resuscitation. Det är processen som görs i försök att rädda livet en person som drabbats av hjärtstillestånd. Det är nödvändigt med CPR när hjärtat slutat att slå och det kan göras både inom och utanför sjukhuset.

Hjärt och lungräddning (HLR) är nödvändigt för de patienter de som svarar inte utan andning eller bara flämtar.

HLR innebär bröstkompressioner och konstgjord andning vilket utförs i en takt av 100 kompressioner per minut för att initiera den artificiella cirkulationen av blod genom hjärtat. Konstgjord andning kan ges antingen genom konstgjord andning eller genom att använda enheter som ger syre till lungorna hos patienten.

Behov av HLR:

Huvudsyftet med HLR är att återställa den partiella flödet av syresatt blod till hjärnan och hjärtat. Det kan fördröja vävnadsdöd.

Kontroll av puls:

Följande är några tips för att kontrollera pulsen på patienten.

• Leta reda på halspulsådern på halsen av offret. Karotidartären ligger på båda sidor av halsen. Kontrollera inte pulsen på nedre sidan av halsen eftersom det kan blockera luftvägarna.
• Placera två fingrar på halspulsådern. Tryck inte för hårt för att känna pulsen. Använd inte tummen för att kontrollera pulsen eftersom den har sin egen puls.
• Kontrollera pulsen innan du utför bröstkompressioner.
• Kontrollera puls efter varje minut när de utför räddning andas.

Räddningsandning

Om offret inte andas eller har problem att andas, måste du ge konstgjord andning genom att andas ut andetag i munnen på offret för att rädda hans / hennes liv.

• För det första, kontrollera medvetandet hos den nödställde
• Fortfarande om patienten inte svarar, kontrollera andningen.
• Om offret inte andas, placera honom / henne på rygg.
• Luta huvudet av offret tillbaka med en hand och lyft upp hakan med två fingrar i andra hand.
• Nyp patientens näsa och placera din mun över hans, tätning gapet helt.
• Ge konstgjord andning försiktigt
• Utför handlingen i ca 30 sekunder och kolla efter andan och pulsen.
• Om patienten fortfarande inte andas men har puls, fortsätt den konstgjorda andningen tills hjälp kommer.
• Ge ett andetag var femte sekund och kontrollera pulsen varje minut.
• Fortsätt tills medicinsk hjälp anländer.

Om offret inte svarar på räddnings andning, vänta inte och börja omedelbart med bröstkompressioner.