CHD

Vad är CHD?
CHD står för Congenital heart disease (Kongenital hjärtsjukdom) och är den vanligaste missbildning hos nyfödda. De cellulära mekanismerna bakom onormal utveckling av hjärnan på grund av CHD är oklara även om minskat blodflöde, genetiska faktorer och hjärnskada, cellulära mekanismer tros ligga bakom. Läs mer om forsning av neurala stamceller mm.
Läs mer