Bukaorta

Vad är bukaorta?

Bukaortan är den delen av stora kroppspulsådern som är i buken.