Bradykardi

Vad är bradykardi?

Bradykardi innebär onormalt långsamma hjärtslag. Med onormal avses färre än 50 hjärtslag per minut – till skillnad mot normalintervallet av hjärtslag som ligger kring 60-100 slag per minut.