Blå barn

Vad menas med blå barn?
Blå barn är barn som ofta har en blå nyans i huden (cyanos) till följd av otillräcklig syre i arteriella blodet. Detta handlar ofta om att de har hjärtfel.