Betablockerare

Vad är betablockerare?

Betablockerare är en blodtryckssänkande medicin som begränsar aktiviteten av adrenalin om är ett hormon som ökar blodtrycket.