Bakteriell endokardit

Vad är bakteriell endokardit ?

Bakteriell endokarditen är en bakteriell infektion i slemhinnan av hjärtats kamrar (kallas endocardium) eller av hjärtats klaffar.