Atrioventrikulärt (AV)-nod

Vad är atrioventrikulärt (AV)-nod ?

Atrioventrikulärt (AV)-nod – en grupp av celler i hjärtat som ligger mellan de övre två kammarna (atria) och de lägre två kamrarna (ventriklar).