Aterektomi

Vad är aterektomi ?

AterektomiAterektomi är en icke-kirurgisk teknik för behandling av sjuka artärer med en roterande enhet som klipper eller rakar bort material som blockerar eller förtränger en artär.