Man på apoteket

Aprocitentan – läkemedel som sänker blodtrycket

Läkemedel

Aprocitentan är ett läkemedel från Idorsia som är utformad för att sänka blodtrycket genom att blockera proteiner som kallas endotelinreceptorer i celler som kantar blodkärlen. Drogen visade sig kunna sänka blodtrycket hos patienter med hypertoni i en fas II-studie. Samma läkemedel är också i en pågående fas III-studie för att behandla patienter med okontrollerbar hypertoni.

Idorsia andra läkemedel selatogrel är utformad för att behandla hjärtinfarkt genom att blockera blodplättar från koagulering av blod i blodkärlen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *