Aprocitentan – läkemedel som sänker blodtrycket

0

Aprocitentan är ett läkemedel från Idorsia som är utformad för att sänka blodtrycket genom att blockera proteiner som kallas endotelinreceptorer i celler som kantar blodkärlen. Drogen visade sig kunna sänka blodtrycket hos patienter med hypertoni i en fas II-studie. Samma läkemedel är också i en pågående fas III-studie för att behandla patienter med okontrollerbar hypertoni.

Idorsia andra läkemedel selatogrel är utformad för att behandla hjärtinfarkt genom att blockera blodplättar från koagulering av blod i blodkärlen.

Share.

Redaktör för kollahjärtat.se

Jag heter Daniel Larsson och jobbar som digital strateg med ett intresse för hjärtforskning och hur samhället kan minska dödligheten i hjärtsjukdomar som stroke. Den här webbplatsen skriver om förebyggande arbete och ny teknik kring hjärtat. Eftersom min far tidigt drabbades av en stroke är det ett område som berört mig på flera olika plan.

Leave A Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap