Aorta

Vad är aorta?

Aorta är den största artären i kroppen och den största transportören att leverera blod från hjärtat. Aorta tar emot blod från hjärtats vänstra kammare och distribuerar blodet ut i kroppen.

Den börjar vid toppen av vänster kammare i hjärtat och sträcker sig ner till buken, där den delar sig i två mindre artärer (de gemensamma bäckenartärerna). Hjärtat pumpar blod från vänster kammare till aorta genom aortaklaffen. Aortan distribuerar syresatt blod till alla delar av kroppen.

Copy link
Powered by Social Snap