Aorta

Vad är aorta?

Aorta är den största artären i kroppen och den största transportören att leverera blod från hjärtat. Aorta tar emot blod från hjärtats vänstra kammare och distribuerar blodet ut i kroppen.

Den börjar vid toppen av vänster kammare i hjärtat och sträcker sig ner till buken, där den delar sig i två mindre artärer (de gemensamma bäckenartärerna). Hjärtat pumpar blod från vänster kammare till aorta genom aortaklaffen. Aortan distribuerar syresatt blod till alla delar av kroppen.