Antikoagulans

Vad är antikoagulans?
Antikoagulans är en medicin som håller blodet från att levra; en blod tunnare.