Angiotensin II-receptorblockerare

Vad är Angiotensin II-receptorblockerare?

Angiotensin II-receptorblockerare är ett läkemedel som sänker blodtrycket genom att blockera effekten av angiotensin II, ett kemiskt ämne i kroppen som orsakar blodkärlen att dra åt (sammandra).

Diovan är ett exempel på läkemedel som är angiotensin II-receptorblockerare.