Angioplastik

Vad är angioplastik?

Angioplastik (eng. angioplasty) är en en icke-kirurgisk teknik för behandling av sjuka artärer genom att tillfälligt blåsa upp en liten ballong inuti en artär. Ballongen används för att öppna trånga eller blockerade blodkärlen i hjärtat (koronara artärer).