Aneurysm – Vad är aneurysm?

Vad är aneurysm?

Aneurysm kallas också artärbrock och är ett utstick från ett blodkärl eller hjärtat. Kan kännas som ett extra puls i magen och kräver behandling.

Det är en utvidgning av en artär som orsakas av svaghet i arteriella väggen. Ett aneurysm hänvisar till en försvagning av en artär vägg som skapar en bula, eller kvarhållande, av artären.

De flesta aneurysm visar inte symptom och är inte farliga. Men i dess svåraste stadie kan de brista, vilket leder till livshotande inre blödningar. En brusten aneurysm kan leda till dödliga komplikationer. Av de som spricker orsakar 40% dödsfall inom 24 timmar.

Snabba fakta om aneurysm

Aneurysm påverkar en mängd olika artärer. De mest betydelsefulla aneurysmen påverkar artärerna som försörjer hjärnan och hjärtat. En pulsåderbråck påverkar kroppens viktigaste artär.

Risken för ett aneurysm utvecklas och spricker varierar mellan individer. Rökning och högt blodtryck är stora riskfaktorer för utvecklingen av aneurysm. Vissa typer av aneurysm kan behöva kirurgisk behandling för att förhindra bristning.

Utbuktningen kan ha två huvudformer:

  • Spolformade aneurysm är en utbuktning av alla sidor av ett blodkärl
  • Saccular aneurysm utbuktning endast på ena sidan

Risken för bristning beror på storleken på utbuktningen.

Perifert aneurysm

Ett aneurysm kan förekomma i en perifer artär. Typer av perifert aneurysm omfattar:

  • Popliteal aneurysm: utvecklas bakom knäet. Det är den vanligaste perifera aneurysmet.
  • Mjälten artär aneurysm: denna typ av aneurysm inträffar nära mjälten.
  • Mesenterica artär aneurysm: detta påverkar artären som transporterar blod till tarmarna.
  • Femorala artär aneurysm: den femorala artären är i ljumsken.
  • Carotid artär aneurysm: sker i halsen.
  • Visceral aneurysm: Detta är en bula i artärerna som levererar blod till tarmen eller njurarna.

Perifera aneurysm är mindre benägna att brista än pulsåderbråck.

Behandlingar

Inte alla fall av brusten aneurysm behöver aktiv behandling. När ett aneurysm spricker behövs dock akut kirurgi.

Förebyggande behadlingar

Att förhindra ett aneurysm är inte alltid möjligt, eftersom vissa är medfödda med sjukdomen.

Vissa livsstilsval kan dock påverka risken:

Rökning är en riskfaktor för både aorta aneurysm och bristning av ett aneurysm någonstans i kroppen. Att sluta röka kan minska risken för en svår aneurysm.

Att hålla blodtrycket i kontroll kan också minimera risken för ett aneurysm. Hälsosam blodtryck kan uppnås genom kost åtgärder, regelbunden motion, och mediciner.

Fetma kan sätta extra belastning på hjärtat.

En hälsosam kost kan minska kolesterol och minska risken för åderförkalkning. Spolformade aneurysm är ofta kopplade till åderförkalkning.

Alla som diagnostiserats med ett aneurysm och ordinerats en behandlingsplan kan tillsammans med en läkare minska eventuella riskfaktorer.