Anamnes – vad är anamnes?

Vad är anamnes?
Anamnes är en redogörelse för en patients föregående tillstånd och sjukdomshistoria. Läkaren ställer frågor till patienten om eventuella ovanliga symtom och tidigare sjukdomar. Vad som inte är bra och hur patienten mår psykiskt.

Syftet är att läkaren ska få en så tydlig sjukdomsbild av patienten som möjligt och kunna anpassa behandlingen efter patienten. Många läkare men även optiker och sjukgymnaster börjar sin kontakt genom denna metod. Frågorna utförs ofta över telefon för att kunna bestämma vilken vårdnivå patienten behöver.

Vad innehåller anamnes?
Den innehåller en sammanställning av patientens sociala situation och familjebakgrund samt de svar läkaren fått på specifika frågor som är av vikt för diagnostik och patientvård.

  • Allmän tillstånd
  • Sjukdomshistoria
  • Mediciner
  • Kosthållning