Vad är anamnes?

Anamnes, eller sjukdomshistoria, är en sammanställning av information om en persons hälsobakgrund,
föregående tillstånd och sjukdomshistoria. Läkaren ställer frågor till patienten om eventuella ovanliga symtom och tidigare sjukdomar, medicinering, allergier, familjehistorik av sjukdomar, tidigare behandlingar och annan relevant information. Vad som inte är bra och hur patienten mår psykiskt.

Syftet är att läkaren ska få en så tydlig sjukdomsbild av patienten som möjligt och kunna anpassa behandlingen efter patienten. Många läkare men även optiker och sjukgymnaster börjar sin kontakt genom denna metod. Frågorna utförs ofta över muntlig intervju eller formulär för att kunna bestämma vilken vårdnivå patienten behöver.

Varför är anamnes viktig?

Anamnes är viktig av flera skäl:

Diagnosticering: Genom att samla in en detaljerad anamnes kan läkaren få en bättre förståelse för en persons tidigare sjukdomar och symtom, vilket kan hjälpa till att fastställa en korrekt diagnos.

Behandlingsplanering: Anamnesen ger information om tidigare behandlingar och medicinering, vilket kan påverka den nuvarande behandlingsplanen och hjälpa läkaren att fatta informerade beslut om behandlingsalternativ.

Förebyggande åtgärder: Genom att känna till en persons familjehistorik av sjukdomar kan läkaren identifiera eventuella ärftliga riskfaktorer och vidta förebyggande åtgärder för att minska risken för framtida sjukdomar.

Medicinsk säkerhet: Att ha en noggrann anamnes är viktigt för att undvika medicinska misstag, såsom att förskriva mediciner som en person är allergisk mot eller som kan interagera med tidigare medicinering.

Vad innehåller anamnes?

Den innehåller en sammanställning av patientens sociala situation och familjebakgrund samt de svar läkaren fått på specifika frågor som är av vikt för diagnostik och patientvård.

  • Vid en anamnes kan du förvänta dig frågor som:
  • Sjudomshistoria: vilka tidigare sjukdomar eller medicinska tillstånd har du haft?
  • Vilka mediciner tar du regelbundet?
  • Har du några allergier eller överkänslighet?
  • Har det funnits några allvarliga sjukdomar i din familj?
  • Har du genomgått några tidigare operationer eller medicinska procedurer?
  • Vilka symtom eller besvär har du för närvarande?
  • Allmän tillstånd
  • Kosthållning

Anamnes är en viktig del av den medicinska utvärderingsprocessen och hjälper läkare och annan medicinsk personal att förstå en persons hälsobakgrund och tidigare sjukdomar. Genom att samla in en noggrann anamnes kan läkare fastställa en korrekt diagnos, planera lämplig behandling, vidta förebyggande åtgärder och säkerställa medicinsk säkerhet. Det är viktigt att vara ärlig och detaljerad vid svar på anamnesfrågor för att ge en korrekt och komplett bild av din hälsotillstånd.