Alveolerna

Vad är alveolerna?

Alveolerna är luftblåsor i lungorna där syre och koldioxid byts. Man räknar med att en vuxen människa har omkring 700 miljoner alveoler.