Agaston – vad är Agaston poäng?

Agatston poäng är ett semi-automatiserat verktyg för att beräkna en poäng baserat på omfattningen av kranskärls förkalkning.

Det upptäcks av en oförstärkt lågdos datortomografi, som rutinmässigt utförs hos patienter som genomgår hjärt-CT.

Patienter med hög Agatston-Poäng (> 160) har en ökad risk för en allvarlig hjärtproblem. Även om det inte tillåter för bedömning av mjuka icke-förkalkade plack, det har visat en god korrelation.

Källa:
https://radiopaedia.org/articles/agatston-score