Afasi

Vad är afasi?

Afasi innebär oförmåga att tala, skriva eller förstå talat eller skrivet språk på grund av hjärnskada eller sjukdom.

https://www.youtube.com/watch?v=2LEVnSUNaCs