Åderförkalkning (åderförfettning)

Vad är åderförkalkning?

Åderförkalkning – en sjukdomsprocessen som leder till uppbyggnaden av en vaxartad substans, kallas plack, inuti blodkärlen. Åderförkalkning, kallas också för åderförfettning, arterioskleros eller ateroskleros.  Det är en sjukdom process  som omfattar en mängd olika tillstånd som orsakar kärlväggarna att tjockna och förlora sin elasticitet. Åderförfettning börjar i tidiga år och är den vanligaste orsaken till hjärtkärlsjukdom.

Det är en progressiv sjukdom som pågår i hela livet i artärernas väggar, som blir tjockare och förlorar i rörlighet vilket innebär en stor påfrestning för kroppen och därmed en stor hälsorisk som kan orsaka hjärtattacker, stroke och andra vaskulära problem.

Vilken den exakta orsaken till åderförkalkning är osäkert. Forskare teoretisera att det börjar med skador på slemhinnan i artärerna, en typ av vävnad som kallas endotel. Sådana skador kan leda till högt blodtryck, rökning, förhöjda halter av fett och kolesterol i blodet eller högt blodsocker på grund av diabetes eller insulinresistens. Med höga nivåer av kolesterol i blodet, får du en långsam ökning av trombocyter på väggarna i blodkärlen. Dessa hårdnar och gradvis hindras blodflödet. De förhindrar också muskelväggarna från att utvidga och expandera.

Symtom på åderförkalkning

Även om skador på artärer och plackbildning kan börja i barndomen syns symtomen inte förrän patienterna är medelålders eller äldre. Dessa symtom uppträder först när utrymmet i artärerna minskar till den grad att organen inte får tillräcklig blodtillförsel eller när plack får artärerna att brista, vilket leder till blodproppar.

Behandlingar mot åderförkalkning

Läkare baserar varje patients exakta medicinering baserat på individens hälsoprofil, riskfaktorer och hur långt sjukdomen har fortskridit. Aspirin och andra läkemedel som minskar blodets förmåga att levra ordineras ofta för att förhindra att nya blodproppar bildas. Dessutom finns blodtrycks läkemedel och läkemedel som är effektiva vid diabetes.

Utöver medicinsk behandling rekommenderas förändring av en patients diet och livsstil vilket innebär hälsosam kost, motion rutin och andra livsstilsförändringar.

Stark koppling mellan hjärtproblem och erektionsproblem

Avlagringarna innebär att blodet får svårt att passera vilket innebär ökad risk för hjärtpropp, stroke och hjärt-kärlsjukdomar. Många får problem med erektionen (erektil dysfunktion) mellan två till fem år innan en stroke eller “hjärtproblem”. Det innebär att ditt hjärta slutade slå på ett sätt som hindrade blodet från att leverera syre där det behövs. Det finns mycket du kan göra för att påverka sjukdomen inte minst ändra din livsstil och kost.