ACE

Vad är ACE?

ACE (angiotensin converting enzyme)-hämmare – är ett läkemedel som sänker blodtrycket genom att påverka fördelningen av ett protein-liknande ämnen som är inblandade i blodtrycket.