Defibrillator – räddar liv

Defibrillator funktion – vad är en defibrillator?

En defibrillator är en enhet som hjälper till att återställa normal hjärtrytm genom att leverera en elektrisk stöt. En defibrillator är en apparat som kan du rädda liv ifall hjärtat stannar. Begreppet kommer från de-fibrillate som betyder ”av-flimra”. De är bara effektiva om de är nära till hands och kan sättas in fort vid hjärtstopp.

En automatisk extern defibrillator (AED) är en bärbar enhet som kontrollerar hjärtrytmen och kan skicka en elektrisk stöt till hjärtat för att försöka återställa en normal rytm.Vid hjärtstopp stannar hjärtat plötsligt och oväntat att slå. När detta händer slutar blodflödet till hjärnan och andra vitala organ. Varje fall av hjärtstopp kräver hjärt-och lungräddning (HLR). Det är viktigt att man snabbt kommer igång eftersom det förbättrar överlevnaden med 70% ifall man utöver HLR inom 3-5 minuter efter kollaps.

  1. Öppna locket och avlägsna kläderna från patienten
  2. Applicera elektroder på patienten
  3. Sätt igång AED:n
  4. Tryck på patientens bröst
  5. Gör konstgjord andning

   

Du kan kontrollera ifall det finns någon i din närhet genom hjärtstartsregistret. En implanterbar defibrillator kallas för pacemaker.

Defibrillator barn

Det finns defibrillatorer för barn.

Defibrillator pris

Priset varierar ifall du köper eller hyr en defibrillator.  Att hyra en defillibrator kan kosta från 258 kr/månad och uppåt.
Om du vill veta mer om priser så skicka oss en förfrågan idag.