Perikardit

Vad är perikardit?

Perikardit är en hjärtsäcksinflammation. Hjärtat omges av en tunn hinna som kallas pericardium eller hjärtsäcken.
Hjärtsäcken består av två skikt, ett inre och ett yttre.