Nitroglycerintabletter

Nitroglycerintabletter, utvidgar normalt blodkärlen i hela kroppen, och hjälper till så att mer blod når musklerna i hjärtat. Det innebär att hjärtat avlastas.

Man använder nitrater tex vid kärlkramp.