Nitroglycerin

Vad är nitroglycerin?

Nitroglycerin är en medicin som hjälper till slappna av och vidga artärerna; ofta används nitroclycerin för att behandla kardiell bröstsmärta (angina).