Mikroinfarkter – TIA (Transient ischemic attack)

Vad är TIA?

Transient ischemic attack (TIA) inträffar när blodet blockeras till hjärnan och de brukar kallas för mikroinfarkter. Egentligen borde TIA kallas för varningsstroke eftersom det är en varning som du bör ta på högsta allvar och ge dig tid att agera. Ungefär en tredjedel av människor som upplever en TIA får en stroke inom ett år. Vissa TIA kan gå obemärkta förbi men de innebär på sikt att man ökar risken att bli dement.

TIA Behandling?

Se alltid till att uppsöka vård eftersom det kan vara ett tecken på att du senare drabbas en av en stroke. Du bör gå igenom en individualiserad utredning för att ta reda på bakomliggande orsaker. Vid behandlingen används bland annat ultraljud, blodtryckskontroller av hjärtat, labb tester och långtidsövervakning av hjärtrytmen.

Hur känner du av en TIA?

Symptomen kan variera beroende på vilken del av hjärnan som drabbas. En person som får en attack kan känna sig svag, svimfärdig, yrsel, synbortfall, känselbortfall och matthet. Det kan också kännas som domningar i en arm eller ben vilket kan försvinna efter någon timme.

Vad orsakar en TIA?

TIA orsakas av en blodpropp; den enda skillnaden mellan en stroke och TIA är att TIA blockeringen är övergående och tillfällig. En förträngning av artärerna på grund av uppbyggnad av plack är den vanligaste orsaken till denna attack, men du kan också drabbas av detta tillstånd som en följd av en blodpropp. Den enda skillnaden mellan en stroke och TIA är att vid en TIA är blockeringen övergående och tillfällig. TIA symtom uppstår snabbt och varar relativt kort tid. De flesta TIA varar mindre än fem minuter genomsnittet är ungefär en minut. När en TIA är över orsakar den oftast ingen permanent skada på hjärnan.

Hur förebygger man TIA?

Kroppen har naturligt förekommande blodproppslösande medel. Så småningom löser sig alla blodproppar men det uppkommer skador beroende på hur länge proppen är på plats. Eftersom det inte finns något sätt att förutsäga att en blodpropp löser sig på egen hand, är tiden det väsentliga. När du får en strokesymtom, ring omgående efter en ambulans och ta dig till akuten så att du kan utvärderas. Vänta inte med att se om symptomen försvinner! Det finns inget sätt att förutsäga vilka proppar löser på egen hand. Stroke – och TIA – är medicinska akutfall.

Man misstänker lågt blodtryck kan skapa mikroinfarkter om man är gammal dvs har högt blodtryck som 90-åring kan det innebära mindre risk för demens. Du kan förebygga blodpropp i hjärnan genom att ändra livstilsfaktorer som att ha ett välreglerat blodtryck, undvika rökning och alkohol, blodsockerkontroll och regelbunden motion.

Blodtryckskontroll är viktigt som behandling efter en stroke (TIA).

Vad finns det för behandlingar för TIA

Enligt kloka listan 2014 som publiceras av Stockholms läns läkemedelskommitté.

  • Acetylsalicylsyra+ dipyridamol

Alternativt

  • Klopidogrel

Om inget av ovanstående behandlingsalternativ kan användas kan Trombyl användas som enda läkemedel (monoterapi)
Behandling efter en stroke då blodproppen kommer från hjärtat warfarin.

Källa: 60 minutes om en studie med 90-åringar.
Stroke Association

1 thought on “Mikroinfarkter – TIA (Transient ischemic attack)

Comments are closed.