Hypertension

Vad är hypertension?
Hypertension är det engelska namnet för högt blodtryck. På svenska heter det hypertoni. Det kan leda till svåra komplikationer och ökar risken för hjärtsjukdomar, stroke, och död.

Blodtryck är den kraft som utövas av blodet mot väggarna i blodkärlen. Trycket beror på det arbete som utförs av hjärtat och motståndet hos blodkärlen.