Hjärstartare

Vad är en hjärtstartare

Hjärtstartare är lätta, batteridrivna, portabla enheter som är lätta att använda.  En automatisk extern defibrillator (AED) är en bärbar elektronisk anordning som automatiskt diagnostiserar livshotande hjärtarytmier av kammarflimmer och kammartakykardi på en person  och kan behandla dem genom defibrillering som är en  elektrisk terapi som stannar arytmin och får hjärtat att återupprätta en effektiv hjärtrytm.

Varje år drabbas ca 10 000 av plötsligt hjärtstopp i Sverige. Endast 5% överlever. Forskning visar att i de fall hjärtstartare finns till hands inom 180 sek ökar chansen att överleva med 70%.

Sannolikheten att överleva ett hjärtstopp med hjärtstartare ligger på 80-90% beroende på hur snabbt den kopplas in. Att överleva ett  hjärtstopp utan hjärtstartare minskar sannolikheten till överlevnad till 2%.

Olika typer av hjärtstartare

Det finns automatiska externa hjärtstartare och halvautomatiska med chock knapp. Det finns publika hjärtstartare  som ofta är robusta och aktiveras när man drar av locket, trycker på en knapp eller rycker i ett handtag. Professionella hjärtstartare med mer avancerade funktioner.

Varje enhet levereras med instruktioner och enheten ger dig röstmeddelanden så att du vet om och när du ska skicka en chock till hjärtat. Gränssnittet på hjärtstartare varierar och man försöker designa dem så att de ska vara enkla att använda. Flera företag som säljer hjärtstartare håller också utbildningar i hur de fungerar och HLR (hjärt och lungräddning).

Priset på en hjärtstartare – vad kostar en hjärtstartare?

Man kan både hyra och köpa hjärtstartare. Priset varierar likaledes kvalitén. När du köper en hjärtstartare se till att de är godkända av amerikanska läkemedelsverket (FDA) och kvalitetsmärkta med CE-märkning.

Andra delar som kan vara värt att kontrollera är om företaget har prisgaranti och hur det juridiskt ser ut om hjärtstartaren inte skulle fungera.

Varumärken av hjärtstartare

Populära märken av hjärtstartare är:

Phillips hjärtstartare
  • Phillips Heartstart: den är utformad för att vara säker, pålitlig och lätt att använda. HeartStart är lätt att ställa och innehåller automatiska väglednings funktioner som röstmeddelanden och CPR coaching som hjälper till att guida dig steg för steg vid ett plötsligt hjärtstopp. Läs mer
  • Powerheart® G3 Plus AED är tillgänglig som en automatisk eller halvautomatisk automatiserad extern defibrillator, och inkluderar Rescue Ready®, RescueCoach. Läs mer
  • Lifepak CR
  • Zoll
  • Samaritian

Var hittar jag en hjärtstartare

Hjärtstartare är ofta placerade där det finns ett stort antal människor, till exempel köpcentra, golfbanor, företag, flygplatser, flygplan, kasinon, konferensanläggningar, hotell, idrottsanläggningar och skolor. Om man placerade hjärtstartare i hissarna i höghus skulle man säkert kunna spara många liv i tätbefolkade områden. En trend är att alltfler köper en hjärtstartare till hemmet.

Om du har en hjärtstartare kan du registera det i hjärtstartarregistret som är ett offentligt register.