Hjärtförstoring

Vad är hjärtförstoring?
Hjärtförstoring (kardiomegali) innebär ett utvidgat hjärta och att hjärtmuskeln är förstorad. Det beror oftast på ett underliggande problem såsom högt blodtryck, att muskelväggen är förtjockad, hjärtrummen är utvidgade och hjärtfel. Det går att se ifall du har hjärtförstoring genom EKG och röntgenundersökning.

Hos idrottare kan hjärtats muskulatur förtjockas något men uttalad förstoring av hjärtat ses framför allt vid olika sjukdomar. Vanliga sjukdomar som kan ligga bakom hjärtförstoring är fel på hjärtklaffarna, högt blodtryck, hjärtsvikt eller sjukdomar i själva hjärtmuskelvävnaden (sk kardiomyopatier).