Hematokrit

Vad är hematokrit?

Hematokrit är ett mått på andelen röda blodkroppar i en viss mängd (eller volym) av blodets totalvolym.