Google – investerar i medicintekniska företag och projekt att leva längre

Google chef tror att det är möjligt att bli 500 år

Google chefen Bill Maris som är VD för Google Ventures har sagt till nyhetsbyrån Bloomberg “Om du frågar mig är det möjligt att leva i 500 år”. Läs mer om olika projekt som Google arbetar med inom hälsoområdet och pekar på gentekniken och man har investerat i olika hälsoföretag exempelvis Flatiron Health som utvecklar molntjänster för canceranalys. Andra företag man investerat i är Foundation Medicine och dna analys företaget 23andme.

Google har under senare år satsat mer inom hälsosektorn tidigare har sökgiganten haft planer att lansera Calico ett nytt venture som syftar till att förlänga livet enligt en artikel i tidningen Times. Om man kollar VD:s bakgrund, som var på Genentech, kommer det handla mycket om immunterapi för cancer och att kombinera olika mediciner. Andra faktorer är att tidigt identifiera personers biomarkörer så man kan anpassa behandlingen. Till företaget har man kopplat forskare som Cynthia Kenyon som manipulerat gener i möss som hon fått att leva längre än i en kontrollgrupp. Bland gener som man ser på finns daf-2 och daf-16 genen som liknar en mänsklig gen som kallas foxo3 som är kopplad till exceptionell livslängd. Det finns rykten kring läkemedel som efterliknar foxo3 bland Calicos ursprungliga projektidéer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *