Blodförgiftning

Blodförgiftning kallas ocså sepsis och betecknar ett potentiellt dödligt tillstånd med en generell inflammatorisk reaktion. Blodförgiftning är en mycket vanlig sjukdom och i USA dör 250 000 människor varja år av sjukdomen. Trots forskning orsakar sepsis en tredjedel till hälften av alla dödsfall i amerikanska sjukhus. Det finns experimentella tekniker att rengöra smittat blod.

Sepsis börjar med en infektion – kanske från en smutsig kirurgiskt verktyg eller en sjukdom som lunginflammation. Kroppen släpper en arsenal av kemikalier för att bekämpa infektionen, Sepsis kan leda till feber, andningssvårigheter och organsvikt.

Företag som har olika experimentella läkemedel

  • Opsonix –  företaget har skapat ett protein som kan fastna på infektiösa partiklar och dra dem ur blodet
  • Toray Industries

Källa:http://www.statnews.com/2016/03/23/sepsis-new-technology/