Atrioventrikulärt block

Vad är ett atrioventrikulärt block?

Atrioventrikulärt block är ett avbrott eller störning av den elektriska signalen mellan hjärtats övre två kammare (atria) och lägre två kamrar (ventriklar).