Aortaklaffen

Vad är aortaklaffen?

Aortaklaffen är ventilen som reglerar blodflödet från hjärtat till aorta. Aortaklaffen hjärtklaffen sitter mellan vänster kammare och aorta. Den har vanligtvis tre flikar (kuspar) men det finns malformation på två kuspar och fyra kuspar.