Antiarytmika

Vad är antiarytmika?
Antiarytmika är läkemedel som används för att behandla patienter som har oregelbunden hjärtrytm.