Acetylkolin

Vad är acetylkolin?
Acetylkolin är en typ av kemikalie (kallas en signalsubstans) som överför meddelanden mellan nervceller och muskelceller.