Nyheter

Blodförtunnande medel

Förtunning

Blodförtunnande medel används vid stroke, blodproppar och tromboemboliska sjukdomar. En möjlig biverkning är att den sänker halten av vitamin K. Antikoagulantia (blodförtunnande medel) är en grupp läkemedel som minskar blodets…

GI-kost

Organisk mat

Vad är GI-kost?GI står för glykemiskt index, vilket är ett mått på olika livsmedels effekter på blodsockernivån. Man har låtit testpersoner äta olika livsmedel och mäta hur snabbt blodsockernivån höjs….

Share via
Copy link
Powered by Social Snap