Välkommen till kolla hjärtat. Vi skriver om den senaste forskningen och tipsar om olika metoder för att kolla hjärtat och undersöka din hälsa. Många åtgärder för att förebygga hjärt och kärlsjukdom är livstilsåtgärder som att sluta röka, äta balanserad kost och ägna sig åt fysisk aktivitet.
ANNONS:

Rekommenderade artiklar om hjärtat

Hjärttransplantation

Hjärttransplantation innebär en operation där man ersätter ett sjukt hjärta med ett hjärta från en avliden person. Den första hjärttransplantationen gjordes redan 1967. Det är den bästa behandlingen vid de mest avancerade formerna av hjärtsvikt men ingreppet är komplicerat och förenat med risker.

Av |2015-04-16|Hjärtkirurgi|Inga kommentarer

Protein – vanliga frågor om proteiner

Vad är proteiner?

Protein är organiska ämnen som består av kedjor av aminosyror. Proteiner brukar kallas livets byggstenar och består av kol, väte, kväve och syre. Varje cell i den mänskliga kroppen innehåller protein. Den grundläggande strukturen av protein är en kedja av aminosyror och det finns olika typer av protein som kollagen som är ett fiberprotein […]

Av |2015-04-03|Kost och hälsokost|Inga kommentarer

Minska hjärtfrekvensen med vatten

Master Switch of Life

Vatten utlöste en omedelbar minskning av hjärtfrekvensen  vid ett experiment av biologen Per Scholander (1905-1980). Scholander var fascinerad över hur sälar och valar kunde få syre under vattenytan utan att drabbas av dykarsjuka och bends. Syreledningsförmågan hos sälar är större hos sälar än människor eftersom de blod och muskler har mer hemoglobin […]

Longevity – bästa metoderna att förlänga livet

Den “förväntade livslängden” definieras alltid statist som det genomsnittliga antal år som återstår vid en viss ålder. År 1840 var den förväntade livslängden vid födseln i Sverige 45 år för kvinnor idag är den förväntade livsåldern 83 år. Varje dag dör ungefär 150 000 personer varav 2/3 dör av orsaker som är kopplat till åldrandet. Forskare över […]

HFPEF – en okänd hjärtsjukdom

HFPEF är en relativt okänd hjärtsvikt sjukdom som drabbar ungefär 2% av befolkningen.

Betablockerare kan minska dödligheten hos patienter med HFPEF eftersom de skyddar mot stresshormon enligt en artikel på Karolinska institutet.

Läs mer
European Heart Journal
Vetenskapsjournalen: Jama

Av |2014-12-14|Hjärtsvikt|Inga kommentarer

Drönare med defibrillator kan rädda många liv

Varje år får nästan en miljon människor i Europa hjärtstillestånd. Många dör pga långa svarstider i räddningstjänsten. Utöver det varierar utryckningstiden stort mellan olika kommuner. I landets samtliga kommuner är landets lägsta tid 8.5 minuter och den högsta 33.9 minuter. Vid hjärtstopp är det viktigt att kapa tiderna ytterligare eftersom varje minut räknas och kan vara skillnaden mellan […]

Brunt fett – kan förklara hög hjärtdödlighet under vintern

Det finns olika typer olika fetter: Vit fett är det välkända fettet som vi får när vi äter kalorier som skapar fettbalkar och brun fett används effektivt av kroppen främst för att producera värme.

Vad är brunt fett?

En liten del av kroppens fett är brun fettvävnad. Det finns biologer som undersöker det bruna fettet (“förbrännarfettar”) och undersöker hur […]

Av |2014-11-08|Kost och hälsokost|Inga kommentarer

Vad är kärlkramp?

Kärlkramp (angina pectoris) är ett varningstecken på åderförkalkning och beror ofta på att det har blivit en förträngning i ett eller flera av hjärtats kranskärl vilket leder till nedsättning av blodflödet till hjärtat. De som drabbas av denna kranskärlssjukdom får tillfälliga smärtattacker i bröstet. Det inträffar när hjärtmuskeln inte får så mycket blod som den […]

Av |2014-10-31|Ont i hjärtat|Inga kommentarer

Kvinnor – ångest och depression efter hjärtinfarkt?

I Tyskland drabbas enligt Robert Koch-institutet årligen cirka 280.000 människor av en hjärtinfarkt, varav 87.000 är kvinnor.

Nästan en fjärdedel av alla patienter lider av depression efter en hjärtinfarkt. Varav nästan en av tre behandlades med medicinering.
De som överlever en så kallad hjärtinfarkt, är långt ifrån utom fara. En intensiv behandling är avgörande för att förhindra […]

Genterapi för hjärtpatienter

Trots att hjärtsvikt är bland de vanligaste orsakerna till sjukdom, har farmakologiska och mekaniska lösningar bara kunnat bromsa utvecklingen av sjukdomen. Dagens vetenskap har ännu inte ett botemedel, och det finns få terapeutiska metoder för patienter med framskriden hjärtsvikt.

Det finns ett starkt behov av att undersöka nya behandlingsmetoder av hjärtsvikt och […]