Välkommen till kolla hjärtat. Vi skriver om den senaste forskningen och tipsar om olika metoder för att kolla hjärtat och undersöka din hälsa. Många åtgärder för att förebygga hjärt och kärlsjukdom är livstilsåtgärder som att sluta röka, äta balanserad kost och ägna sig åt fysisk aktivitet.
ANNONS:

Hjärtsvikt

Hjärta

Vad är hjärtsvikt?Hjärtsvikt är ett syndrom som orsakar en minskning av hjärtats förmåga att pumpa blod. Ett normalt hjärta pumpar blod som levererar viktiga näringsämnen och syre till alla delar av kroppen. Vid hjärtsvikt har hjärtat svårt att pumpa tillräckligt med blod och börjar fungera på ett avvikande sätt för att försöka kompensera problemet.

Hur vanligt är hjärtsvikt?

Hjärtsvikt (hjärtinsufficiens) är ett livsfarligt tillstånd som 250 000 svenskar lider av. Sjukdomen innebär antingen att hjärtmuskeln är försvagad eller att hjärtat blivit stelt och får svårt att fyllas med blod.

Vad finns det för olika typer av hjärtsvikt?

Man delar in hjärtsvikt i fyra svårighetsgrader dvs kategori 1 tom kategori 4. Vid kategori 4 krävs en hjärttransplantation.  Hjärtsviken kan bero på långvarigt högt blodtryck, tidigare hjärtinfarkt, hjärtmuskelinflammation och nedsatt hjärtmuskelfunktion, som hjärtmuskelskada. På senare tid har man upptäckt HFPEF (eng. heart failure with preserved ejection fraction) som drabbar ungefär 2% av befolkningen . Vid HFPEF får hjärtat svårt att slappna av och fyllas med blod igen efter en sammandragning. Hjärtsvikt innebär också att man samlar på sig vätska i kroppen.

Män drabbas oftare än kvinnor av hjärtsvikt. Den som drabbas får andnöd. blir trött och kan få vätskesvullnader (ödem). Den kan ge diffusa symtom, som trötthet, flåsighet och dålig kondition.

Behandlingar vid hjärtsvikt

Behandlingar för hjärtsvikt omfattar mediciner och speciella pacemakers. Det finns nya läkemedel och behandlingsmetoder som gör att alltfler blir återställda från hjärtsvikten. Idag är några av alternativen för att behandla det mekaniska pumpar kallas ventricular assist Devices (VADs), som pumpar blod från ventriklarna i aorta och hjärttransplantation. Medan VADs kontinuerligt förbättras har patienter med hjärtsvikt fortfarande en hög risk för blodproppar och stroke.

Hjärt cells defekt identifierad som möjlig orsak till hjärtsvikt under graviditet

En ny studie från Tel Aviv University visar att en av de möjliga primära orsakerna till hjärtsvikt hos gravida kvinnor är en funktionell hjärt cell defekt. Resultaten kan få diagnostiska och terapeutiska konsekvenser.

Peripartum kardiomyopati (PPCM) är en sällsynt form av hjärtsvikt som drabbar kvinnor i sin sista månad […]

Av |2019-01-02|Hjärtsvikt, Kvinna|0 Kommentarer

När hjärtproblem finns i släkten – det går att sänka risken med motion

Har din släkt en historia med hjärtsjukdomar – då kan detta vara goda nyheter att det går att sänka risken betydligt med motion. En ny studie från Stanford University visar att hjärtträning (s.k cardio träning) kan minska risken för hjärt-och-kärlsjukdom.

Forskarna undersökte 500 000 människor från Biobanks databasen i Storbritannien. Människor med hög genetisk risk […]

Genredigering för att korrigera hypertrofisk kardiomyopati och genetiska sjukdomar

En uppsats som publicerades i slutet av augusti 2017 i den kända vetenskapliga tidskriften Nature förklarar hur forskarna lyckades ta bort en muterad paternal kopia av genen MYBPC3. Ett internationellt team av forskare använde genredigeringstekniken CRISPR-Cas9 hos mänskliga embryon för att korrigera en mutation av genen MYBPC3. Denna mutation orsakar en förtjockning av hjärtmuskeln som […]

Mjuk robot hjälper hjärtat att slå vid hjärtsvikt

Harvard University och Boston Children’s Hospital forskare har utvecklat en anpassningsbar mjuk robot som passar runt ett hjärta och hjälper det slå. Metoden öppnar för nya framtida behandlingsalternativ för personer som lider av hjärtsvikt. Det växande området kring mjuka robotar kan potentiellt förbättra livskvaliten för patienter och leda till förbättringar av hjärtfunktionen.

[…]

Av |2017-01-19|Forskning, Hjärtsvikt|0 Kommentarer

Forskare har lyckats skapa bättre och starkare hjärtceller

Forskare vid Gladstone Institute har upptäckt ett antal kemikalier som kan hjälpa omvandla ärrvävnad till friska, slående hjärtmuskler . Denna upptäckt möjliggör nya, effektiva behandlingar för hjärtsvikt genom cellulär omprogrammering, eller genom att man vrida en vuxen cell till en annan. Forskarna hoppas att integrera muskelcellförnyelsen med genterapi och skapa nya läkemedel som skapar bättre behandlingar och slutligen kan bota hjärtsvikt.

[…]

Vad är hjärtastma?

Hjärtastma

Hjärtastma (eng. heart astma) är inte riktig astma men orsakar liknande symptom. Det är ingen sjukdom utan ett tilstånd eller symptom med diagnos av väsande andnig, hosta eller andnöd – ofta innebär hjärtastma nattliga anfall av andnöd. Hjärtastma kan uppträda ifall man har en starkt nedsatt hjärtfunktion och att blodet från lungorna inte kan pumpa […]

Av |2016-04-16|Hjärtsvikt|0 Kommentarer

HFPEF – en okänd hjärtsjukdom

HFPEF är en relativt okänd hjärtsvikt sjukdom som drabbar ungefär 2% av befolkningen.

Betablockerare kan minska dödligheten hos patienter med HFPEF eftersom de skyddar mot stresshormon enligt en artikel på Karolinska institutet.

Läs mer
European Heart Journal
Vetenskapsjournalen: Jama

Av |2014-12-14|Hjärtsvikt|0 Kommentarer

Genterapi för hjärtpatienter

Trots att hjärtsvikt är bland de vanligaste orsakerna till sjukdom, har farmakologiska och mekaniska lösningar bara kunnat bromsa utvecklingen av sjukdomen. Dagens vetenskap har ännu inte ett botemedel, och det finns få terapeutiska metoder för patienter med framskriden hjärtsvikt.

Det finns ett starkt behov av att undersöka nya behandlingsmetoder av hjärtsvikt och […]

Hjärtsvikten upptäcktes efter 40 år

Hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtat inte kan leverera kroppens vävnader med tillräckligt med blod. Hjärtsvikt beror ofta på en dåligt fungerande hjärtmuskel vilket kan bero på flera orsaker som virusinfektioner och  (oftast ett resultat av dåligt fungerande hjärtmuskeln, vilket kan bero på flera orsaker, bland annat

Av |2013-12-03|Hjärtsvikt|0 Kommentarer