Välkommen till kolla hjärtat. Vi skriver om den senaste forskningen och tipsar om olika metoder för att kolla hjärtat och undersöka din hälsa. Många åtgärder för att förebygga hjärt och kärlsjukdom är livstilsåtgärder som att sluta röka, äta balanserad kost och ägna sig åt fysisk aktivitet.
ANNONS:

Hjärtkirurgi

Vid hjärtkirurgi behanlas vissa medfödda eller förvärvade hjärtsjukdomar operativt. Det finns bypass operationer och stent operationer men det går även att ersätta hjärtklaffar med proteser och pacemaker behandlingar.

Pacemaker

Pacemaker har funnits i decennier, men det finns fortfarande en hel del missförstånd om hur de fungerar, vad de gör, och vem behöver dem. Miljontals människor runt om i världen bär pacemaker, men det är något som de sällan talar om.

Folk får pacemaker för att rätta till ett problem som hjärtarytmi. Symtom som kan innebära att […]

Av |2016-11-10|Hjärtkirurgi|0 Kommentarer

Bypass operation

Vad är en bypass operation?

Vissa patients kransartärer är tilltäppta och de är inte bra kandidater varken för angioplastik eller stent. För sådana patienter används en annan kirurgisk behandlingsteknik som kallas bypass operation (eng. Coronary Artery Bypass).

Enligt medicinska riktlinjer ska patienter göra bypassoperation och inte ballongsprängning. Ballongsprängningar är tillfälliga lösningar och håller inte på sikt. Det ökar också […]

Av |2015-05-03|Hjärtkirurgi|0 Kommentarer

Hjärttransplantation

Hjärttransplantation innebär en operation där man ersätter ett sjukt hjärta med ett hjärta från en avliden person. Den första hjärttransplantationen gjordes redan 1967. Det är den bästa behandlingen vid de mest avancerade formerna av hjärtsvikt men ingreppet är komplicerat och förenat med risker.

Av |2015-04-16|Hjärtkirurgi|0 Kommentarer

Vad är en stent?

En stent är en liten, expanderbar slang som förs in i blodkärlet och har formen av  cylinderformat nätrör. Stenten öppnas med en ballongspets kateter och sätts in i en blockerad artär.

En stent används för att öppna en artär
Stenten sätts in i en kransartär och expanderas med hjälp av en liten ballong och hjälper artären vara […]

Av |2014-09-29|Hjärtkirurgi, Stent|0 Kommentarer

Konstgjort hjärta

Med dagens teknik ökar sannolikheten till överlevnad för hjärtpatienter betydligt. Ett artificiellt hjärta är en protesanordning som implanteras i kroppen och ersätter det ursprungliga biologiska hjärtat. Ett konstgjort hjärta skiljer sig från en hjärtpump, vilken är en extern anordning som används för att åstadkomma funktioner för både hjärtat och lungorn och inte behöver anslutas till båda blodkretsarna […]