Author kollahjärtat

Jag heter Daniel Larsson och jobbar som digital strateg med ett intresse för hjärtforskning och hur samhället kan minska dödligheten i hjärtsjukdomar som stroke genom förebyggande arbete men även med ny teknik. Eftersom min far tidigt drabbades av en stroke är det ett område som berört mig på flera olika plan.

Hjärtkirurgi
0

Pacemaker

Pacemaker har funnits i decennier, men det finns fortfarande en hel del missförstånd om hur…