Välkommen till kolla hjärtat. Vi skriver om den senaste forskningen och tipsar om olika metoder för att kolla hjärtat och undersöka din hälsa.
Många åtgärder för att förebygga hjärt och kärlsjukdom är livstilsåtgärder som att sluta röka, äta balanserad kost och ägna sig åt fysisk aktivitet.
ANNONS:

Rekommenderade artiklar om hjärtat

Att mäta blodets viskositet och hjärtsjukdomar

Blodets viskositet används i ett fält av vetenskap som kallas hemorheology, som härrör från de grekiska ord som betyder ”studiet av blodflöde” och dess inslag av plasma och celler.

[…]

Återhämtning från en stroke

Stanford hjärnforskare Marion Buckwalter säger att strokeforskning har varit outvecklat. Att kartlägga människors hjärnor och hur de återhämta sig efter stroke kan bidra till att förbättra människors hälsa efter en stroke.

[…]

Av |2015-10-13|Stroke|Inga kommentarer

Vilket land har mest dödsfall i hjärt och kärlsjukdomar?

Hjärt-kärlsjukdom dödar 17,3 miljoner människor varje år som jämförelse dödar hiv/aids, malaria och tuberkulos tillsammans 3 860 000. De flesta av dessa dödsfall kan förhindras. Det finns fördomar som att män är mer mottagliga men kvinnor har lika stor sannolikhet att påverkas.
[…]

Vad är kalorier?

Lär dig mer om kalorier och insulinnivåer.

[…]

3D hjärta kan leda till bättre behandlingar

Huffington Post skriver om ett franskt flygplanstillverkare Dassault Systemes som kommer att släppa världens första kommersiellt tillgängliga 3D modell av ett friskt hjärta. Projektet kallas för ”Living Heart Project” och man använder sig av ‘”3DExperience” plattformen från Dassault Systemes. Modellen kan på sikt bidra till att revolutionera sättet som kardiologer matchar behandlingar för enskilda hjärtpatienter. Simuleringen gör det även möjligt för medicinska hårdvarutillverkare att förstå olika sjukdomstillstånd och testa innovativa behandlingar utan att använda djurförsök.

[…]

Bypass operation

Vad är en bypass operation?

Vissa patients kransartärer är tilltäppta och de är inte bra kandidater varken för angioplastik eller stent. För sådana patienter används en annan kirurgisk behandlingsteknik som kallas bypass operation (eng. Coronary Artery Bypass).

Enligt medicinska riktlinjer ska patienter göra bypassoperation och inte ballongsprängning. Ballongsprängningar är tillfälliga lösningar och håller inte på sikt. Det ökar också […]

Av |2015-05-03|Hjärtkirurgi|Inga kommentarer

Hjärttransplantation

Hjärttransplantation innebär en operation där man ersätter ett sjukt hjärta med ett hjärta från en avliden person. Den första hjärttransplantationen gjordes redan 1967. Det är den bästa behandlingen vid de mest avancerade formerna av hjärtsvikt men ingreppet är komplicerat och förenat med risker.

Av |2015-04-16|Hjärtkirurgi|Inga kommentarer

Kött och hjärtat – vilken sorts kött kan jag äta?

Kött

Det övergripande resultaten tyder på att varken obearbetat rött eller bearbetat köttkonsumtionen är fördelaktigt för hjärtat. Kliniska och folkhälso riktlinjer bör särskilt prioritera att minska bearbetad köttkonsumtion.

Det finns studier som har visat att risken för kranskärlssjukdom ökade med 42% för varje 50-g/dag ökning av bearbetat köttkonsumtionen, medan […]

Protein – vanliga frågor om proteiner

Vad är proteiner?

Protein är organiska ämnen som består av kedjor av aminosyror. Proteiner brukar kallas livets byggstenar och består av kol, väte, kväve och syre. Varje cell i den mänskliga kroppen innehåller protein. Den grundläggande strukturen av protein är en kedja av aminosyror och det finns olika typer av protein som kollagen som är ett fiberprotein […]

Av |2015-04-03|Kost och hälsokost|Inga kommentarer

Minska hjärtfrekvensen med vatten

Master Switch of Life

Vatten utlöste en omedelbar minskning av hjärtfrekvensen  vid ett experiment av biologen Per Scholander (1905-1980). Scholander var fascinerad över hur sälar och valar kunde få syre under vattenytan utan att drabbas av dykarsjuka och bends. Syreledningsförmågan hos sälar är större hos sälar än människor eftersom de blod och muskler har mer hemoglobin […]