Kött

Det övergripande resultaten tyder på att varken obearbetat rött eller bearbetat köttkonsumtionen är fördelaktigt för hjärtat. Kliniska och folkhälso riktlinjer bör särskilt prioritera att minska bearbetad köttkonsumtion.

Det finns studier som har visat att risken för kranskärlssjukdom ökade med 42% för varje 50-g/dag ökning av bearbetat köttkonsumtionen, medan inget samband observerades mellan obearbetat rött kött konsumtion och kranskärlssjukdom.

Vid metaanalyser av presumtiva kohorter, är det högre risk för CHD med bearbetat köttkonsumtion (RR per 50 g: 1,42, 95% CI = 1,07-1,89)  men en mindre ökning eller ingen risk ses med obearbetade köttkonsumtion. Skillnader i natriumhalt (~ 400% högre i bearbetat kött) tycks utgöra ungefär två tredjedelar av denna risk skillnad.

I en annan metaanalys på stroke, var varje portion per dag ökade med obearbetad rött kött eller bearbetat köttkonsumtionen i samband med 11% och 13% ökad risk för stroke.

Källor

Oxford Journal
Rött kött och charkuteriprodukter och risk för kranskärlssjukdom och typ 2-diabetes

 

(Visited 58 times, 1 visits today)