Man räknar med att 2 miljoner svenskar har högt blodtryck vilket innebär att hjärtat får jobba hårt för att pumpa blod. Vanliga symptom vid högt blodtryck är huvudvärk, spänningar och trötthet. Att ha högt blodtryck är en vanlig hälsorisk vilket ökar risken för framför allt stroke men även för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom och försämrad blodcirkulation i benen. Vid högt blodtryck kan du få komplikationer till andra organ som ögon, njurar, artärer och hjärna.

Målvärdet för blodtrycket ska vara lägre än 140/90 mm Hg men ett lägre målblodtryck på 130-135/80-85 mmHg bör efterfrågas för patienter som har sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes enligt ”Kloka listan” som är en rekommendation från Stockholms läns läkemedelskommité 2014.

Om du har ett högre blodtryck än 140/90 påverkas blodkärlen och risken för hjärtinfarkt och stroke ökar.

Essentiell hypertoni svarar för 95% av hypertoni. Orsaken till detta varierar. Bidragande faktorer är: övervikt, ålder, rökning, stress, brist på motion, stillasittande livsstil och ärftlighet.

Endast 5% av hypertoni fallen är sekundär hypertoni. Orsaker kan vara: diabetes mellitus, njursjukdomar, tumörer, sköldkörtelrubbningar, och graviditet.

Mät ditt blodtryck regelbundet om du är äldre

Enligt ett pressmeddelande från Karolinska institutet hade många 60-åringar högt blodtryck utan att känna till det. Hälften av alla män och en tredjedel av kvinnorna i denna ålderskategori hade högt blotryck.

Livsstilförändringar – kost, alkohol, stress och rökning

Undvik att röka på grund av dess negativa effekter på blodkärlen.

Träningsprogram för att förbättra blodcirkulationen och förbättra sömnen. Undvik att stanna uppe för sent på natten. Tänk på att det kan vara farligt att motionera tungt om du har högt blodtryck så undvik Vasaloppet.

Kontrollera din vikt eftersom fetma är en faktor.
Högt blodtryck och mat: En hälsosam kost är av största betydelse vid behandling av högt blodtryck. Ät mer grönsaker och frukt eftersom de är rika på vitaminer och fibrer. Forskning har visat att en daglig kopp rödbetsjuice har varit bra för dem som lider av högt blodtryck.

Skär ner på ditt stora alkoholintag. Om du konsumerar stora volymer alkohol har du högre risken för högt blodtryck. Kaffe är kopplad till en mild ökning av blodtrycket hos människor som redan är hypertensiva.

Minska stressen eftersom stress kan leda till förhöjt blodtryck.

Medicinering vid högt blodtryck

Din läkare kan ordinera blodtryckssänkande mediciner som du får  ta regelbundet.  Det finns en uppsjö av mediciner som används med varierat resultat beroende på vad det är för patient exempelvis ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockerare, kalciumflödeshämmare, tiaziddiuretikum, alfablockerare, betablockererare och  spironolakton.

Ace-hämmare Läkemedel som hämmar den enzymatiska nedbrytningen av angiotensin I till angiotensin II
Angiotensinreceptorblockerare
Kalciumflödeshämmare
Tiaziddiuretikum
AlfablockerareDoxazosin
BetablockererareBisoprolol
SpironolaktonVätskedrivande läkemedel
Motverkar binjurebarkshormonet aldosteron
Män kan få biverkningar som förstorade bröst
(Visited 8 676 times, 2 visits today)