Välkommen till kolla hjärtat. Vi skriver om den senaste forskningen och tipsar om olika metoder för att kolla hjärtat och undersöka din hälsa.
Många åtgärder för att förebygga hjärt och kärlsjukdom är livstilsåtgärder som att sluta röka, äta balanserad kost och ägna sig åt fysisk aktivitet.

Förmaksflimmer

lyssna

Förmaksflimmer (arytmi) och betydelsen att lyssna på dit hjärta!

Förmaksflimmer innebär en snabb, okoordinerad kontraktion av enskilda muskelfibrer i hjärtat. Förmaksflimmer (arytmi) är en vanlig hjärtsjukdom där hjärtat slår oregelbundet och pumpar blod mindre effektivt än vad som är normalt.

Oregelbunden hjärtrytm och den vanligaste formen av hjärtarytmi. Många människor inte känner några symptom förrän de lider av komplikationer  som hjärtsvikt eller stroke.  Ta dig tid att förstå dina risker och vikten av tidig diagnos och behandling.

Förmaksflimmer symptom och orsak

Det finns ett antal riskfaktorer som befintliga hjärtproblem, tidigare hjärtattack eller nyligen hjärtkirurgi. Förmaksflimmer kommer med stigande ålder. Människor som är överviktiga, har högt blodtryck, lung eller sköldkörtel problem eller är under mycket stress kan också ha en ökad risk.

De vanligaste symptomen är hjärtklappning eller att hjärtat slår fort, darrar eller fladdrar, som är de vanligaste symtomen på förmaksflimmer. Andra tecken kan vara allmän trötthet, yrsel, andnöd, ångest eller svaghet. Det finns de som också har tysta symptomer som bara upptäcks när de undersöks medicinskt.

Det är vanligt med oregelbunden och mycket snabb puls vid förmaksflimmer. Om du drabbas är det viktigt med behandling så att hjärtat inte ansträngs. Det finns olika typer av förmaksflimmer och behandling/medicinering varierar beroende på vilken fas man befinner sig i.

 • Paroxysmalt förmaksflimmer: sker i korta attacker från minuter till några timmar. Det finns behandlingar.
 • Persistent förmaksflimmer: När det sker i längre tid än 7 dagar och något som inte går över av sig själv. Det finns mediciner eller att du får en elstöt under bedövning.
 • Permament förmaksflimmer:  då hjärtat inte går tillbaka till sin normala rytm. Risken ökar med stigande ålder över 50 år.

Förmaksflimmer medicinering

Det finns olika typer av behandingar:

 • Rytmbehandling
 • Frekvensbehandling
 • Blodförtunnande medicinering
 • Elkonvertering (patienten blir sövd och får en elstöt)
 • Kirurgi (finns flera olika metoder som frysning, mikrovågor och radiofrekvensenergi)
 • HIS ablation (radiofrekvensenergi)
 • Pacemaker
 • Kateterablation (tunan sladdar till hjärtat)

Vad är hjärtflimmer?

Vad är hjärtflimmer?
Vad är egentligen hjärtflimmer, vad finns det för symptom och beter sig hjärtat annorlunda.

[…]

Av |2014-09-14|Förmaksflimmer, Ont i hjärtat|0 Kommentarer

Genanalys i kombination med skräddarsydda laddningsdoser ger bättre waranbehandling

Uppmärksammad artikel kring hur man kan använda genanalys i kombination med skräddardsydda landningsdoser.

[…]

Av |2014-01-02|Förmaksflimmer, Medicin hjärtat|0 Kommentarer